یکی از معیارهایی که همه ما در تعاملات روزمره مان مد نظر قرار می دهیم هزینه است. از آنجا که ترجمه یک کالای استاندارد مثل کالاهای فیزیکی دیگر مثل کامپیوتر یا خودرو نیست . و عنصر کیفیت در آن دخالت زیادی دارد تعیین دستمزد ترجمه صرفا با توافق بین مشتری و اعتماد دوجانبه قابل تعیین است.اما برای اینکه شما دانش پژوهان گرامی بتوانید تخمینی از هزینه هر ترجمه در اختیار داشته باشید ما برای دستمزد هر نوع ترجمه تخصصی حدود قیمت را تعیین کرده ایم. دستمزد دقیق پس از  مشاهده فایل به شما اعلام می شود و شاید کمی کمتر یا بیشتر از نرخ مصوب جدول باشد می توانید علاوه بر جدول که  هزینه ترجمه هر کلمه از برخی رشته ها را مشخص کرده است. از ماشین حساب موجود در سایت نیز برای این محاسبه هزینه ترجمه استفاده کنید.

نوع مقاله انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی
ترجمه مقاله عمومی، خبری، مقاله روزنامه ساده 18 30
ترجمه تخصصی مقاله کامپیوتر و شبکه و شاخه های مرتبط 20 35
ترجمه تخصصی مقاله مدیریت، کارآفرینی، اقتصاد، بازرگانی و شاخه های مرتبط 20 35
ترجمه تخصصی مقاله مکانیک، عمران، برق، نساجی و شاخه های مرتبط 25 40
ترجمه تخصصی مقاله روانپزشکی 25 45
ترجمه تخصصی مقاله جامعه شناسی، زبان شناسی، انسان شناسی و شاخه های مرتبط 30 50
ترجمه تخصصی مقاله علوم محض ، شیمی ، فیزیک، نجوم  و شاخه های مرتبط 30 55
ترجمه تخصصی  مقاله پزشکی و پیراپزشکی، پرستاری و شاخه های مرتبط 30 55
ترجمه  تخصصی مقاله حقوق، فقه، فلسفه و علوم مرتبط 40 65