چچم چمنی چند ساله یک گیاه تنک با ریشه های فیبری و ریزوم است. تا 100 سانتیمتر رشد می کند و حالت ایستاده یا منتشر دارد. کل گیاه هرمی و بدون کرک است. تیغه ها بجز وقتی که در ساقه های جوان تا می خورند به صورت تخت هستند. زبانک هاتقریبا شفاف و غشائی هستند طولی برابر 0.5-2.5 دارند و گرد هستند. گوشوارک های باریک به شکل قلاب و گرد هستند و می توانند در اکثر برگ ها مشاهده شوند. غلاف پایینی بجز در سنبلک انتهایی وجود ندارد.
چچم چمنی چند ساله از چچم های یکساله (L. multiflorum) که گاهی با هم هیبرید می شوند و از طریق لماهای بدون ریشک، تیغه های برگ تا شده در ساقه های جوان و ده یا تعداد کمتری گلچه در هر سنبلک شناخته می شود. ممکن است برای شناسائی این علف علف نیاز به مشاوره تخصصی باشد
در اکثر اکوسیستم های Garry oak علف های غیر بومی نیز وجود دارند و حدود 50 تا 80% از چشم انداز را تشکیل می دهند. علف های زمستانی غیربومی مانند چچم چمنی در اوائل فصل  به شدت توسعه پیدا می کنند و گونه های بومی را از نظر رقابت برای نور پشت سر می گذارند. چچم چمنی چند ساله نیز به سرعت استقرار پیدا می کند و بر روی خاک های لخت و آسیب دیده گسترش پیدا می کند. رقابت برای نور در کل سال تداوم پیدا می کند و در خلال ماه های خشک تابستان به حالت بحرانی می رسد. وقتی که علف ها خشک می شوند، یک لایه بستر متراکم را تشکیل می دهند که مانع از عبور نور می شود و در نتیجه مانع از بازتولید و استقرار گونه های گیاهی بومی می شود. این وضعیت بستر سوخت را ایجاد می کند و شرایطی را برای ایجاد آتش های شدید مخرب فراهم می کند. وقتی که این بستر تجزیه می شود، نیتروژن به خاک افزوده می شود ، این شرایط برای رشد گونه های غیر بومی مناسب است. همچنین این علف ها می توانند واسطه ای برای تولید قارچ ها، ویروس ها و نماتودهای مضر باشند. این شرایط در ترکیب با هم می توانند ترکیب گیاهی را به شدت تغییر دهند و سکونت گاه ها و منابع غذائی در دسترس برخی گونه های حیوانی و گیاهی نادر را کاهش دهند.

 

 

 

 

 

 

 

برای سفارش ترجمه فوری یک روزه مقاله کشاورزی تان با ما تماس بگیرید.