ترجمه مقاله تخصصی پزشکی

ترجمه مقاله پزشکی - تداخلات داروئیخطاهای داروئی در میان مهم ترین خطاهای پزشکی قرار می گیرند. هر ساله حدود 100000 بیمار در جهان به دلیل این خطاها می میرند  . چند عامل موثر بر خطاهای داروئی عبارتند از عوامل انسانی ( کمبود دانش علمی، محاسبه اشتباه دز) ارتباطات پزشک –بیمار و برچسب دارو، طراحی یا بسته بندی
تداخلات داروئی یکی از مهم ترین تداخلات پزشکی محسوب می شوند. تداخلات داروئی به واکنش فارماکولوژیک یا بالینی به تجویز دو یا چند دارو که با اثر تجویز هر دارو به شکل مجزا متفاوت است، گفته می شود. داروهای با شاخص درمانی پایین، سن بیمار، حضور بیماری های دیگر، خصوصیات ژنتیکی و استفاده از داروهای متفاوت توسط بیمار در بروز تداخلات داروئی موثر هستند
با در نظر گرفتن گرایش کنونی تجویز چند دارو در هر نسخه و تعداد میانگین بالای دارو در هر نسخه، امروزه تداخلات داروئی توجه بیشتری را به خود جلب کرده اند. تحقیقات انجام شده و مقاله های پزشکی منتشر شده در کشورهای متفاوت نرخ این تداخلات را با اعداد متغیری اعلام کرده اند و مقدار این عدد بین 6 و 17% گزارش شده است. تداخلات داروئی بر  حسبجدی بودن نشانه های بالینی و علائم شان  به سه دسته تقسیم می شوند:

  1.    تداخلات داروئی اصلی که تهدید کننده زندگی بیمار هستند  و آسیب دائمی ایجاد می کنند.
  2.  تداخلات داروئی متوسط که ممکن است منجر به مشکلات بالینی و شاید طولانی شدن اقامت در بیمارستان شود
  3.   تداخلات داروئی حداقلی که  هیچ اثر کلینیکی قابل ملاحظه ای بر دوره درمان ندارند

آموزش پزشکی  برای همه تامین کنندگان سلامت دربخش اهمیت حیاتی دارد .این آموزش برای آنکه آنها بتوانند به دانش همیشه در حال گسترش پزشکی ، تکنیک های جدید درمان و روش های درمان مدرن دسترسی داشته باشند، ضروری است. بنابرین همه مدرسین و مدیران سلامت شاغل در این بخش به آموزش تخصصی پزشکی پیوسته و مادام العمر به عنوان یک الزام در حرفه پزشکی اشاره می کنند.اگرچه  برای بهبود فرایند و کارائی آموزش تخصصی پزشکی هنوز باید کارهای زیادی انجام شود ولی در تحقیقات گذشته نشان داده شده است که مداخلات آموزشی مثل کارگاه ها یا دوره های تخصصی پزشکی پیوسته همراه  ارزیابی بیمار ، عملی ترین روش ها برای بهبود استفاده منطقی از داروها است. اگر برنامه های آموزش پزشکی به شکل مکرر و با تمرکز خوب و با هدایت عملی و کیفیت خوب ( از نظر تخصص و دانش سخنران، حل مسئله و نقش فعال یادگیرنده در آموزش) انجام شوند می توانند منافع مهمی برای بیماران و جامعه به عنوان یک کل داشته باشند .

 

 

برای سفارش ترجمه فوری یک روزه مقاله تان با ما تماس بگیرید.