ترجمه مقاله تخصصی حسابداری

ترجمه مقاله حسابداریاین بخش نگاهی به حسابداری در پنج کشور می اندازد .از این پنج کشور دو  کشور در قاره آمریکا ( مکزیک و ایالات متحده) و سه کشور در قاره  آسیا ( چین، هند و ژاپن) قرار گرفته اند. آمریکا و ژاپن دو اقتصاد توسعه یافته گسترده دارند. در حالیکه مکزیک، چین و هند اقتصاهای در حال ظهور محسوب می شوند. آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان است و  مقر اکثر شرکت های بزرگ بین المللی در این کشور قرار دارد ، ژاپن دومین اقتصاد بزرگ در جهان است و میزبان بسیاری تجارت های بزرگ جهان است. هر دو کشور از بنیان گذاران کمیته استانداردهای حسابداری بین المللی( در حال حاضر هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی یا IASB) هستند و نقش عمده ای در جهت دهی دستورالعمل های IASB دارند
چرا این اقتصادها برای بررسی در این بخش انتخاب شده اند؟ ما مکزیک را به دلیل اینکه می خواستیم یک کشور آمریکای لاتین ر ادر تحقیق بگنجانیم انتخاب کردیم. اصلاحات بازار آزاد در دهه 90 در اکثر قسمت های آمریکای لاتین شتاب گرفته است است. این اصلاحات شامل حذف موانع حفاظتی برای واردات، استقبال از سرمایه گذاری خارجی و خصوصی سازی شرکت های دولتی می شوند. توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی 1994 ( نفتا) علاقه زیادی را به  بررسی حسابداری مکزیک در کشورهایی چون کانادا، آمریکا و جاهای دیگر ایجاد کرده است. حسابداری در مکزیک خصوصیات مشترک زیادی با کشورهای دیگر آمریکای لاتین دارد. انتخاب حسابداری چین برای تحقیق نیز می تواند روشن باشد : چین بزرگترین و پرجمعیت ترین کشور در جهان است و شرکت هایی از کل دنیا مشتاق تجارت با چین هستند. ، چین در حال تبدیل شدن از یک اقتصاد متمرکز برنامه ریزی شده به  یک اقتصاد با گرایش بازار بیشتر است. جمهوری چک در حال حرکت به یک اقتصاد کامل بازار است در حالیکه چین در میانه راه حرکت به یک اقتصاد بازار سوسیالیستی است که اقتصاد برنامه ریزی شده ای با سازگاری های بازار محسوب می شود. توسعه های صورت گرفته حسابداری بخش مهمی از تغییرات ساختاری در اقتصاد چین را تشکیل می دهد. هند دومین کشور بزرگ در جهان است و به عنوان " دومین کشور بزرگ جهان هیچ شرکت بین المللی بدون تنظیم یک استراتژی برای هند نمی تواند به کارش ادامه دهد" ... اصلاحاتی که در سال 1991 شروع شد منجر به تحول قابل توجهی در اقتصاد هند شده است و اکثر شاهدان احساس می کنند که دهه بعد شاهد تغییرات شدیدی در اقتصاد هند خواهد بود.

 

کلیه نمونه ترجمه مقاله های سایت با کسب مجوز از سفارش دهنده منتشر شده است یا بصرفا برای انتشار به عنوان نمونه ترجمه مقاله تهیه شده اند.

برای سفارش ترجمه مقاله محسابداری از بخش سفارش ترجمه مقاله سایت استفاده کنید.