ترجمه مقاله تخصصی فلسفی

دومین موضوع مذهبی که ابن سینا از نظر فلسفی بررسی کرد تقدیر خود فرد بود . قرآن از پاداش و عقاب  در آخرت حرف می زند. این دلالت بر یک خلق مجدد ( یا تداوم) هویت فرد بعد از مرگ دارد . ( خواه انسان در لحظه روز جزا خلق مجدد شوند یا اینکه حیات بعد از مرگ فرد ادامه پیدا کند ). اگر این طور باشد این سوال پیش می آید که این هویت به چه شکلی است وچه حالتی دارد؟ این سوالی بود  که بین حکمای الهی مورد بحث های بی پایانی قرار گرفته بود و شگفت انگیز نیست که توافقی هم در این مورد حاصل نشده بود . ابن سینا یک گام عمده را  در جدا شدن از تفکر هلنی از طریق ارائه یک استدلال برای نامیرائی فرد برداشت. در این فرایند او چیزی را پیشنهاد کرد که به عنوان اثبات وجود روح در نظر گرفته می شود. اگر فرد خودش را به صورت " معلق" در فضا تصور کند مثلا بدون ابعاد، وزن، اندام ها یا ، او هنوز حسی از " من" در خود دارد. این ثابت می کند که یک روح فردی وجود دارد و بعد از مرگ زوال پیدا نمی کند.ترجمه مقاله فلسفی ابن سینا
یک اصل مذهبی دیگر که ابن سینا به آن فرمول عقلانی داد مربوط به وحی بود ( بند 74 : وحی و کتاب آسمانی را ببینید). در این موضوع او دیدگاه متفکرین اولیه را دنبال کرد که وحی را نشانه گذاری دانش فلسفی برای استفاده  توده ها می دانستند. ابن سینا این تمایل داشت تا مراسم مذهبی مثلا نماز یا روزه را از حیث آنچه ما امروزه منفعت یا کارکرد عملی آنها می خوانیم در نظر بگیرد. این تفسیر منطقا با تئوری معنای تمثیلی ارتباط داشت. اگر یک اصل اعتقادی یا عملی به جز آنچه به وضوح بیان می کرد، معنای دیگری داشت،آنگاه این باید رمز بندی می شد و پس از آ« این رمز باید کشف رمز می شد. کار ابن سینا به دلیل تفسیرهای نمادینش از قرآن و باورها و روش های اسلام قابل توجه است. این کاری است که فارابی هرگز انجام نداد. فارابی یک فلسفه دین ارائه کرد. ابن سینا تمرکزش را محدود اما همزمان عمیق تر کرد. تئوری نه تنها از دین بلکه از اسلام و زمینه بزرگتر دانش و فلسفه برمی خاست. در این فرایند ، دلیل فلسفی در چهارچوب اسلام بومی سازی می شد. فارابی از خصوصیت جامعه صحبت کرده بود. او درباره شخصیت نمادین زبان پیامبرانه صحبت کرده بود. ابن سینا از درون این خصوصیت صحبت کرده بود. او نه تنها درباره تفسیر صبحت کرد بلکه تفسیر نماد شناسانه را هم اعمال کرد. یک دوگانه دینامیک در تفکر او وجود دارد. از یک سو ، عقلانی سازی ایمان از طریق تفسیر کارکردی و رمزی . از سوی دیگر هماهنگ کردن تجربه دینی و فلسفی.
اثر ابن سینا قابل توجه بود. توماس آکوئیناس تمایز بین جوهر و وجود او را به عنوان قسمتی از استدلال وجود خدا اقتباس کرد. فیلسوف یهودی اسپانیا ابراهیم بن داوود (Abraham ibn Daud) ازو تا حد زیادی پیروی کرد و تغییرات حداقلی را در نظر او ایجاد کرد. برخی ازین کارها به لاتین و عبری ترجمه شد. در جهان اسلام ، او خصوصا در شرق ناحیه فارسی زبان مورد احترام بود اگرچه ایده های او به قدری در عرفان جذب شد که جنبه فکری آن تا حد زیادی محود شده بود. جدای از فلسفه، او دانش وسیعی  در طب داشت و بر روی علوم طبیعی نیز کار می کرد

 

 

کلیه نمونه ترجمه مقاله های سایت با کسب مجوز از سفارش دهنده منتشر شده است یا به طور جداگانه صرفا برای انتشار به عنوان نمونه ترجمه مقاله  تهیه شده اند.

برای سفارش ترجمه مقاله فلسفی از بخش سفارش ترجمه مقاله سایت استفاده کنید.