ترجمه مقاله تخصصی عمران

سازه فلزی MBS ترجمه مقاله تخصصی عمران سیستم های ساخت فلزی (MBS) به ساختمان های فلزی پیش ساخته نیز مشهور هستند . این سیستم ها سازه های اختصاصی هستند که بوسیله تامین کننده هایشان طراحی و تولید می شوند. ساختمان های فلزی  سازه هایی خیلی محبوبی هستند و درصد قابل توجهی از ساختمان های غیر مسکونی کوتاه مرتبه در آمریکا را تشکیل می دهند. طراحی شالوده  برای این ساختارها اغلب چالش های خاصی را ایجاد می کند. در اکثر موارد روندهای طراحی توسط طراح به خوبی درک نمی شوند چون روندهای مناسب برای این نوع طراحی در قوانین ساختمان و راهنماهای طراحی فنی تعیین نشده اند. تا زمان انتشار راهنمای طراحی شالوده و لنگر برای سیستم های ساختمان فلزی ( مک گراو-هیل 2013) ، هیچ کتاب معتبری در مورد این موضوع وجود نداشت. در نتیجه ممکن بود طراحی های شالوده ای که بوسیله مهندسین متفاوت برای ساختارهای ساختمان یکسانی طراحی می شد، دامنه وسیعی از سازه های با هزینه ناچیز تا سازه های کاملا پرهزینه را در بر بگیرد. این مقاله در مورد دلائل وجود این اختلاف و سوء تفاهم بحث می کند و گزینه های طراحی در دسترس را بررسی می کند.

چالش های اصلی

چند چالش در شالوده های سیستم های ساخت فلزی وجود دارند که آنها را با سیستم های مورد استفاده در ساختمان های سنتی متفاوت می کنند :

  • MBS تک اشکوبه بی نهایت سبک وزن است. کل وزن ساختار می تواند بین دو تا پنج پوند در فوت مربع (psf)  وزن داشته باشد که به معنای این است که بادهای قوی باعث بارگذاری خالص نیروی برخاستی بر روی شالوده ها می شوند.
  •  محبوب ترین نوع قاب های اولیه مورد استفاده در MBS ( قاب های سخت سنتوری ) واکنش های ستون افقی مهمی بر روی شالوده ها وارد می کند. ممکن است این واکنش ها در برخی شالوده های ساختمان سنتی هم وجود داشته باشند اما به ندرت بر همه ستون ها اعمال می شوند و همراه با نیروی برخاستی هستند.
  •  چون MBS ها ساختارهای اختصاصی هستند، تولید کننده ها اغلب در ساختمان هایی که بارگذاری و پیکربندی یکسان  دارند، واکنش های ستون کمی متفاوت را گزارش می کنند. در پروژه های ساختمانی که از منابع مالی عمومی استفاده می کنند و نیاز به پیشنهاد دهی قیمت رقابتی دارند، قبل از اینکه شالوده طراحی شود، نمی توان تولید کننده های MBS را انتخاب کرد. همینطور واکنش های ستون ها باید از قبل بوسیله طراحان شالوده تخمین زده شود و این ریسک وجود دارد که واکنش های نهایی بیش از مقدارهای استفاده شده در هنگام طراحی باشند.
  • متاسفانه موقعیت های زیادی پیش می آید که در آن مالک ساختمان تصمیم می گیرد که ابتدا ابَرساختار ساختمان فلزی  را تدارک ببیند و بعد بدون اینکه یک مهندس سازه در ایجاد پارامترهای MBS دخالت داشته باشد، شالوده ها را طراحی کند. برخی تولید کننده ها نیز ارزان ترین طراحی ممکن را درنظر می گیرند.. یک مثال در این مورد ساخت ستون های با قاب ثابت است که می تواند باعث صرفه جوئی هزینه کمی برای تولید کننده شود اما پس از آن هزینه زیادی برای ستون های مبتنی بر پین صرف می شود.
  • به طور طبیعی عدم وجود روندهای طراحی شفاف باعث  استفاده راه حل های طراحی غیر یکنواخت می شود. برخی طراحی ها یا شالوده های ساختمان فلزی بیش از حد پیچیده شده اند و برخی دیگر به سختی می توانند بارهای تحمیل شده بر آنها را تحمل کنند ( یا اصلا برای بارها مناسب نیستند)

 

 

کلیه نمونه های ترجمه مقاله سایت با کسب مجوز از سفارش دهنده منتشر شده است یا به طور جداگانه صرفا برای انتشار به عنوان نمونه ترجمه مقاله  تهیه شده اند.

برای سفارش ترجمه مقاله عمران از بخش سفارش ترجمه مقاله سایت استفاده کنید.