ترجمه مقاله زبان شناسی

ترجمه مقاله زبان شناسیوقتی معنا یا معنای ضمنی چیزی روشن نیست، به تفسیر نیاز داریم. وقتی دوست همسایه شما طبق معمول به شما صبح بخیر می گوید، هیچ تفسیری لازم نیست ولی وقتی در یک جنگ با دشمن قسم خورده تان روبرو می شوید، صبح بخیر او گزینه مناسبی برای یک تفسیر محسوب می شود. در اینجا موارد دیگری هم وجود دارند که تفسیر در آن مناسب است : در جایی که چیزی گفته می شود که از نظر ادبی غلط است (گوینده باید از این غلط بودن آگاه باشد ) یا اینکه آن گفته با باقی گفتمان همبستگی ندارد یا اینکه آن گفته در آن موقعیت نامتجانس محسوب میشود یا گفته ای مبهم و غیر شفاف است. در  بسیاری از موارد این ظن وجود دارد که گوینده به آنچه که می گوید باور ندارد ،  در این حالت ها به تفسیر نیاز داریم. اما در سایر موارد مثلا در جایی که گفته یک گفته تشریفاتی و مرسوم است  و اگر آن کلام عمدا و با احترام گفته شده باشد، مثلا وقتی که همسایه فرد یک «صبح به خیر» خیلی صمیمانه و دوستانه می گوید، ما نیازی به تفسیر نداریم. یکی از مهم ترین حیطه هایی که در آن به تفسیر نیاز داریم درک گفتمان های پیچیده و چند لایه ای است که بیش از یک قرائت منفرد را به ما عرضه ارائه می کنند
تفسیر یعنی به دست آوردن معنای کامل یک سخن. برای این کار نیاز داریم که به فراتر از موارد واضح برویم تا بتوانیم معنایی را کشف کنیم که به سادگی بیان نمی شود. اما این سوال مطرح می شود که ما چرا باید به انجام این کار علاقمند باشیم؟ . دلائل متعددی را می توان ذکر کرد. در اکثر موارد انگیزه تفسیر این است که مقصود گوینده چیزی بیش از آنی بوده که به طور لفظی یا ساده می توان برداشت کرد  بنابرین گفته او به تفسیر بیشتری نیاز دارد حتی در زمینه های روزمره هم ، همیشه چیزهایی که گوینده می گوید به شکل واضح بیان نمی شوند.

 

 

کلیه نمونه ترجمه مقاله های سایت با کسب مجوز از سفارش دهنده منتشر شده است یا به طور جداگانه صرفا برای انتشار به عنوان نمونه ترجمه مقاله  تهیه شده اند.

برای سفارش ترجمه مقاله زبان شناسی از بخش سفارش ترجمه مقاله سایت استفاده کنید.