ترجمه مقاله تخصصی جامعه شناسی

چون ما در مورد موج جدید در جامعه شناسی تاریخ بدبین هستیم، از اهداف انتقادهایمان انتظار داشتیم که به نظرات ما پاسخ دهند. تا امروز سه پاسخ به ما داده شده است  : کواداگنو کناپ (1992) انکار می کنند که جامعه شناسی تاریخی، نظریه را رد می کند و در عوض ادعا می کنند که جامعه شناسان تاریخی یک نظریه خیلی متفاوت نسبت به ما دارند. آنها یک " جامعه شناسی تاریخی ریشه دار در زمان "را توصیه می کنند که بر روی احتمال و توالی تاکید می کند و در ضمن بر روی  " ارزش نظری روایت" تمرکز می کند  .  اسکوکپول (1994) در اصل به انتقادهای متدولوژیک ما می پردازد و از تحلیل اساسی خودش از انقلاب ها دفاع می کند. و مفصل ترین پاسخ تا کنون ( در این موضوع) مربوط به سومرز است که انتقادهای معرفت شناسانه کواداگنو کناپ را تشریح می کند و حتی به فراتر از ان می رود. او گزاره های فلسفی ما را مورد انتقاد قرار میدهد و با یک حمله به  نظریه انتخاب منقطی کارش را به پایان می رساند.
چند موضوع پیچیده در این بحث مطرح هستند .در اینجا ما به سه موضوع اصلی می پردازیم : گزاره های فلسفی، دیدگاه رقیب در مورد نظریه و نقش نظریه عمومی ( به ویژه نظریه انتخاب عقلانی) در تحقیق تاریخی
با وجود ادعای او که ما تعهد مشترکی به رئالیسم معرفت شناسانه داریم، تفاوت های فلسفی ما با سومرز زیاد است. موضع ما به هیچ وجه جدید نیست ما از یک نسخه استاندارد رئالیسم که توسط چند فیلسوف علم ( از بین آنها می توان به کوهن (1962) 1970] ، پوپر [1994] ، لاکاتوس [1978] ، و سایر [1992] اشاره کرد) پیروی می کنیم. ما فکر می کنیم که پیشرفت های علمی با آزمایش گزاره های عمومی روشن و با تلاش برای رفع ناهنجاری هایی که این فرایند آزمایش حتما آشکار می کند، حاصل می شوند. گاهی اوقات این مدل از علم ابهام هایی در مورد معیاری که یک آزمایش خوب دارد یا  نحوه شناخت یک ناهنجاری ایجاد می کند. سومرز در مواجهه با این ابهام ها، برای رها شدن از یک مشکل یک ایده خوب را کنار می گذارد و خواستار یک شناخت شناسی تاریخی جدید و یک فلسفه، جدید از علم می شود ( او آن را رئالیسم عقلانی می نامد) ، از نظر او این شناخت از انتقادهای نسبی گرایانه اخیر از علم استخراج شده است. ایده او این است که علم چیزی جز یک ساخت اجتماعی که بوسیله شرایط تاریخی خاص شکل گرفته است نیست و  این دیدگاه امید کمی برای انباشت دانش را ارائه می کند. به همین ترتیب اولین بخش از پاسخ ما به این دو دیدگاه می پردازد و ادعای سومرز که می گوید بنیادهای فلسفی ما مشترک است را رد می کند.

 

 

 

اگر به ترجمه مقاله جامعه شناسی نیاز دارید می توانید از بخش سفارش ترجمه سایت برای ارسال فایل ترجمه خود استفاده کنید.

اگر عجله دارید برای سفارش ترجمه فوری یک روزه مقاله تان با ما تماس بگیرید.