ترجمه مقاله اقتصاد کلان

بیکاری اصطکاکی: کارفرمایان همیشه اولین متقاضی کاری که به شرکت وارد می شود را استخدام  ترجمه مقاله اقتصادی - بیکارینمی کنند جویندگان کار هم همیشه اولین پیشنهاد کار را نمی پذیرد. هم کارفرمایان و هم کار جویان برای بررسی بازار کار نیاز به زمان دارند. کارفرمایان برای شناخت استعداد های در دسترس و کارجویان برای شناخت فرصت های شغلی به زمان نیاز دارند. زمان مورد نیاز برای کنار هم قراردادن کارفرمایان و کارجویان منبع اصلی ایجاد بیکاری اصطکاکی است. اگرچه بیکاری اغلب باعث ایجاد مشکلات اقتصادی و روانی می شود، اما بیکاری الزاما بد نیست. معمولا بیکاری اصکاکی طولانی نیست و به تطابق بهتر بین کارگران و شغل ها منجر می شود بنابرین باعث می شود که کل اقتصاد موثرتر کار کند.. سیاست مداران  و اقتصاد دان ها نگران بیکاری اصطکاکی نیستند.

بیکاری فصلی: بیکاری فصلی به دلیل تغییرات فصلی در تقاضای نیروی کار در خلال سال ایجاد می شود. در خلال ماه های سرد سال، تقاضا برای کارهای مزرعه، باغبانی و کارگران ساختمانی کم  می شود همانطور که ده ها شغل فصلی دیگر هم ازین الگو پیروی می کنند. همینطور در تابستان کارهای مربوط به توریسم در مقاصد زمستانی مثل میامی و فنیکس از بین میرود. کسانی که در شغل های فصلی شاغل هستند می دانند که شغل های آنها در خارج از فصل از بین می روند. برخی از آنها حتی شغل های فصلی را برای تطابق با سبک زندگی یا زمان بندی دانشگاهی شان انتخاب می کنند. سیاست سازان و اقتصاد دانان نگران بیکاری فصلی نیز نیستند.

بیکاری ساختاری: سومین دلیل اینکه چرا شغل های خالی و بیکاری باهم وجود دارند این است که کارگران بیکار اغلب مهارت های مورد نیاز را ندارند یا اینکه در جایی که مهارت هایشان مورد نیاز است زندگی نمی کنند. مثلا شرکت لینکولن الکتریک در اوهایو برای پر کردن 200 افتاحیه شغلی به زمان زیادی نیاز داشت چون هزاران نفر تقاضای کار کرده بودند ولی نمی توانستند ماشین های کنترل شده توسط کامپیوتر را اداره کنند. بی کاری ایجاد شده از عدم تطابق مهارت ها یا مکان جغرافیائی بیکاری ساختاری نامیده می شود.  بیکاری ساختاری به دلیل تغییر ذائقه ها، تکنولوژی ، مالیات ها، کاهش رقابت تقاضای برای مهارت های معین و افزایش تقاضا در مهارت های دیگر رخ می دهد. در اقتصاد دینامیک ما، برخی کارگران مثل کارگران معدن در ویریجینای غربی مهارت هایی دارند که دیگر تقاضایی برای آن وجود. بیکاری ساختاری می تواند از تغییرات در ذائقه ها و سلائق ایجاد شود. مثلا چون آمریکایی ها کمتر سیگار می کشند برخی کشاورزان تنباکو به کار دیگری روی می آورند. در حالیکه بخش زیادی از بیکاری اصطکاکی کوتاه مدت و اختیاری است، بیکاری ساختاری مشکلات بیشتری ایجاد می کند چون کارگران باید مهارت های مورد تقاضا در بازار شغل محلی را کسب کنند یا به جای دیگری مهاجرت کنند.

بیکاری حلقوی: وقتی که در خلال رکود میزان خروجی کاهش پیدا می کند، بنگاه ها هم تقاضایشان برای همه منابع از جمله نیروی کار را کاهش می دهند. بیکاری حلقوی در خلال رکودها افزایش پیدا می کند و در دوره های انبساطی کاهش پیدا می کند. وقتی که بین سال های 1932 و 1934 بیکاری به طور میانگین 24% بود، یک بیکاری حلقوی زیاد وجود داشت. بین 1942 و 1945 وقتی که بیکاری به طور میانگین کمتر از 2% بود، عملا بیکاری حلقوی وجود نداشت. سیاست های دولتی که باعث تحریک تقاضای مجموع می شوند، معمولا با هدف کاهش بیکاری حلقوی اجرا می شوند.

 

کلیه نمونه ترجمه مقاله های سایت با کسب مجوز از سفارش دهنده منتشر شده است یا به طور جداگانه صرفا برای انتشار به عنوان نمونه ترجمه مقاله توسط مترجیمن سایت هیه شده اند.

برای سفارش ترجمه مقاله اقتصادی از بخش سفارش ترجمه مقاله سایت استفاده کنید.