ترجمه مقاله تخصصی بازرگانی

افزایش جهانی‌شدن بازارهای مالی، افزایش تجارت الکترونیکی جهانی و افزایش فشار برای کنش محلی در عین تفکر جهانی می‌تواند تاثیراتی بنیادی را بر امور مالی شرکت‌های چندملیتی به‌جای بگذارد. در چنین محیطی، قدرت مدیریت برای استفاده از فرصت‌ها و اجتناب از ریسک غیرضروری به گستره دانش مدیر از محیط بین‌المللی و مهارت‌های مالی بستگی دارد. افزایش رقابت جهانی باعث می‌شود مدیران مالی ارشدی مثل CFOها ( مسئولین مالی اصلی ) ساختار هزینه، جهت‌گیری و نقش استراتژیک واحد مالی را بررسی کنند. بسیاری از آن‌ها گام‌هایی برای کاهش هزینه امور مالی از جمله خودکار سازی شیوه جمع‌آوری و پردازش اطلاعات، توسعه امکانات خدمات مالی مشترک با حجم‌های تراکنش بالاتر و بهبود سامانه‌های خودکار را در این راستا برمی‌دارند. آن‌ها با تاکید بر خدمت به جای اجرای قوانین باعث ایجاد انگیزه برای تغییر نقش از یک پلیس شرکتی به یک وکیل شرکتی و شریک استراتژیک می‌شوند. آن‌ها اغلب فرایند استراتژی جهانی را از طریق فعالیت‌های دارای اولویتشان همچون بودجه‌ریزی/برنامه‌ریزی، تملک یا تصمیمات سرمایه‌گذاری هدایت می‌کنند.
در حینی شرکت‌های چندملیتی به گسترش جهانی‌شان ادامه می‌دهند، دارائی‌هایشان روزبه‌روز گسترده‌تر و پراکنده‌تر و تخصصی‌تر می‌شود. مثلا شرکت فیلیپس الکترونیکز ( بزرگ‌ترین شرکت الکترونیک اروپا) 120 محل تولید در 29 کشور و خروجی‌های فروش و خدمات در تقریبا 100 کشور دارد و تعداد کارمندان آن در کل جهان بیش از 118000 نفر است. اگرچه ممکن است شرکت‌های دیگر تنوع کمتری داشته باشند اما  میل به استفاده از آرایش‌های وسیع‌تر دارائی‌ها کاملا مشهود است. درنتیجه مدیریت مقر اصلی شرکت در بسیاری از شرکت‌های چندملیتی متعهد به تغییر از کنترل متمرکز به سمت مدیریت شبکه‌ای از شرکت‌های فرعی خارجی تثبیت‌شده رفته است. بر همین اساس هماهنگی مالی رسمی و فرایندهای کنترلی نیز اکنون با تحلیل سرمایه‌گذاری ، کاهش ریسک، تحرک بخشی جهانی به منابع مالی و بهینه‌سازی ساختار سرمایه تکمیل می‌شود.

 

لطفا برای ثبت سفارش مقاله خود به آدرس This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ایمیل بزنید یا از بخش سفارش مقاله در منوی سایت استفاده کنید تا در اسرع وقت از دستمزد و زمان تحویل مقاله خود مطلع شوید.