ترجمه مقاله تخصصی اقتصادی

  1. تقاضای مجموع در یک خروجی اقتصاد باز شامل چهار جزء می شود که با چهار جزء GNP متناظر هستند: تقاضای مصرف، تقاضای سرمایه گذاری، تقاضای دولتی، حساب جاری ( تقاضای صادارتی خالص). یک عامل تعیین کننده مهم حساب جاری نرخ تبادل واقعی ، یعنی نسبت سطح قیمت خارجی ( اندازه گیری شده بر حسب پول داخلی) به سطح قیمت داخلی است ترجمه مقاله اقتصادی - مصرف آتی
  2. در کوتاه مدت خروجی بوسیله برابر شدن تقاضای مجموع و عرضه مجموع تعیین می شود. وقتی که تقاضای مجموع بزرگتر از خروجی باشد، بنگاه ها تولید را افزایش می دهند تا از تخلیه موجودی کالای ناخواسته جلوگیری کنند. وقتی که تقاضای مجموع کمتر از خروجی باشد، بنگاه ها تولید را کاهش می دهند تا از انباشت ناخواسته کالاها جلوگیری کنند.
  3. تعادل کوتاه مدت اقتصاد در حالتی از نرخ تبادل و سطح خروجی رخ می دهد که ( با سطح قیمت ، نرخ تبادل آتی مورد انتظار، شرایط اقتصاد خارجی معین) که در آن تقاضای مجموع با عرضه مجموع برابر شود و بازارهای دارائی در تعادل باشند. در نموداری که  نرخ تبادل و خروجی واقعی محورهای آن را تشکیل می دهند، می توان تعادل کوتاه مدت را در نقطه تقاطع با یک شیب در قسمت بالای DD  مشاهده کرد این بخشی است که در آن بازار خروجی شفاف می شود و یک شیب رو به پایین AA نیز وجود دارد که در راستای آن بازار دارائی شفاف می شود.
  4. افزایش موقت عرضه پول که نرخ تبادل مورد انتظار بلند مدت را تغییر نمی دهد، باعث کاهش بهای پول رایج داخلی و افزایش خروجی می شود. انبساط موقتی مالی نیز منجر به افزایش خروجی می شود اما باعث می شود که ارزش پول رایج افزایش پیدا کند. دولت می تواند سیاست پولی و سیاست مالی را  برای پوشش دادن اثر اختلال در خروجی و اشتغال به کار بگیرد
  5. تغییرات دائمی عرضه پول که نرخ تبادل مورد انتظار بلند مدت را تغییر می دهند، باعث حرکت های شدیدی در نرخ تبادل می شوند و در نتیجه اثر کوتاه مدت قوی تری بر روی خروجی نسبت به انتقال های زودگذر دارند. اگر اقتصاد در حالت اشتغال کامل باشد، افزایش دائمی عرضه پول به افزایش سطح قیمت منجر می شود که نهایتا باعث معکوس شدن اثرپذیری نرخ تبادل واقعی حاصل از  کاهش بهای اولیه نرخ تبادل اسمی می شود. در بلند مدت ، خروجی به سطح اولیه اش بر می گردد و همه قیمت های  پول نسبت به میزان افزایش عرضه پول افزایش پیدا می کنند
  6. چون انبساط مالی دائمی  نرخ تبادل بلند مدت مورد انتظار را تغییر می دهد، انسابط دائمی نسبت به یک انبساط موقتی باعث کاهش بهای پول رایج شدیدتری می شود. اگر اقتصاد کارش را در تعادل بلند مدت شروع کند، افزایش بهای مازاد، به قدری کالاها و خدمات داخلی را گران می کند که منجر به " رانش " تقاضای خالص صادراتی می شود و اثر سیاست بر خروجی و اشتغال را بی اثر می کند. در این مورد، انبساط مالی دائمی به طور کلی هیچ اثر انبساطی نخواهد داشت.

 

کلیه نمونه ترجمه مقاله های سایت با کسب مجوز از سفارش دهنده منتشر شده است یا به طور جداگانه صرفا برای انتشار به عنوان نمونه ترجمه مقاله  تهیه شده اند.

برای سفارش ترجمه مقاله اقتصادی از بخش سفارش ترجمه مقاله سایت استفاده کنید.

ترجمه مقاله تخصصی حسابداری

ترجمه مقاله حسابداریاین بخش نگاهی به حسابداری در پنج کشور می اندازد .از این پنج کشور دو  کشور در قاره آمریکا ( مکزیک و ایالات متحده) و سه کشور در قاره  آسیا ( چین، هند و ژاپن) قرار گرفته اند. آمریکا و ژاپن دو اقتصاد توسعه یافته گسترده دارند. در حالیکه مکزیک، چین و هند اقتصاهای در حال ظهور محسوب می شوند. آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان است و  مقر اکثر شرکت های بزرگ بین المللی در این کشور قرار دارد ، ژاپن دومین اقتصاد بزرگ در جهان است و میزبان بسیاری تجارت های بزرگ جهان است. هر دو کشور از بنیان گذاران کمیته استانداردهای حسابداری بین المللی( در حال حاضر هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی یا IASB) هستند و نقش عمده ای در جهت دهی دستورالعمل های IASB دارند
چرا این اقتصادها برای بررسی در این بخش انتخاب شده اند؟ ما مکزیک را به دلیل اینکه می خواستیم یک کشور آمریکای لاتین ر ادر تحقیق بگنجانیم انتخاب کردیم. اصلاحات بازار آزاد در دهه 90 در اکثر قسمت های آمریکای لاتین شتاب گرفته است است. این اصلاحات شامل حذف موانع حفاظتی برای واردات، استقبال از سرمایه گذاری خارجی و خصوصی سازی شرکت های دولتی می شوند. توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی 1994 ( نفتا) علاقه زیادی را به  بررسی حسابداری مکزیک در کشورهایی چون کانادا، آمریکا و جاهای دیگر ایجاد کرده است. حسابداری در مکزیک خصوصیات مشترک زیادی با کشورهای دیگر آمریکای لاتین دارد. انتخاب حسابداری چین برای تحقیق نیز می تواند روشن باشد : چین بزرگترین و پرجمعیت ترین کشور در جهان است و شرکت هایی از کل دنیا مشتاق تجارت با چین هستند. ، چین در حال تبدیل شدن از یک اقتصاد متمرکز برنامه ریزی شده به  یک اقتصاد با گرایش بازار بیشتر است. جمهوری چک در حال حرکت به یک اقتصاد کامل بازار است در حالیکه چین در میانه راه حرکت به یک اقتصاد بازار سوسیالیستی است که اقتصاد برنامه ریزی شده ای با سازگاری های بازار محسوب می شود. توسعه های صورت گرفته حسابداری بخش مهمی از تغییرات ساختاری در اقتصاد چین را تشکیل می دهد. هند دومین کشور بزرگ در جهان است و به عنوان " دومین کشور بزرگ جهان هیچ شرکت بین المللی بدون تنظیم یک استراتژی برای هند نمی تواند به کارش ادامه دهد" ... اصلاحاتی که در سال 1991 شروع شد منجر به تحول قابل توجهی در اقتصاد هند شده است و اکثر شاهدان احساس می کنند که دهه بعد شاهد تغییرات شدیدی در اقتصاد هند خواهد بود.

 

کلیه نمونه ترجمه مقاله های سایت با کسب مجوز از سفارش دهنده منتشر شده است یا بصرفا برای انتشار به عنوان نمونه ترجمه مقاله تهیه شده اند.

برای سفارش ترجمه مقاله محسابداری از بخش سفارش ترجمه مقاله سایت استفاده کنید.

ترجمه مقاله تخصصی مکانیک

منحنی تنش کرنشدر عمل اهمیت زیادی به خزش ثانویه داده می شود. اگر تنش و دما در یک دوره طولانی ثابت نگه داشته شوند، خزش ثانویه رخ خواهد داد .مثلا در یک ژنراتور بخار که در یک ایستگاه نیرو قرار دارد و در دوره های طولانی مدت تحت شرایط ایستا کار می کند می توان این نوع مکانیسم خزش را  مشاهده کرد. . بنابرین اکثر تحقیقات انجام شده در  این حیطه بر روی بررسی خزش ثانویه و  درک نحوه اثر دما و تنش بر رفتار خزش یک ماده معیار متمرکز شده اند. در این مقاله نتایج تحقیقات انجام شده در علم مواد در مورد برخی خصوصیات مکانیسم خزش در فولاد و فلزات دیگر به صورت اجمالی بررسی خواهد. خواننده برای یک بحث مفصل تر در مورد موضوع خزش می تواند مقاله های گیتوس (1975) ، اشبی و جونز ( 1980) ، اوانز و ویشیر (19963) و استوفر و دامه ( 1996) را مطالعه کند.
در هنگامی که تنش های کوچک وجود داشته باشد، ممکن است خزش به دلیل پدیده ای رخ بدهد که به خزش انتشاری مشهور است و در این نوع خزش اتم ها و فضاهای خالی از طریق انتشار به مکان دیگری انتقال پیدا میکنند ، در خزش نوبارو-هرینگ این انتقال ممکن است از میان دانه ها رخ دهد در حالیکه در خزش کوبل ، این انتقال در راستای مرزهای دانه رخ می دهد. خزش انتشاری تقریبا با تنش رابطه خطی دارد

 

کلیه نمونه ترجمه مقاله های سایت با کسب مجوز از سفارش دهنده منتشر شده است یا به طور جداگانه صرفا برای انتشار به عنوان نمونه ترجمه مقاله تهیه شده اند.

برای سفارش ترجمه مقاله مکانیک از بخش سفارش ترجمه مقاله سایت استفاده کنید.