ترجمه مقاله تخصصی مدیریت

مدیریت سبز و پایدار امروزه شرکت ها بیش از گذشته از مسئولیت های اجتماعی شان آگاه شده اند ( اپستین 2008، کالان و توماس 2009) . این آگاهی در تضاد واضحی با دیدگاه شایع در دهه های 1970 و 80 قرار دارد که  می گفت " تجارت هایی که  وجدان اجتماعی دارند ... ترویج کننده سوسیالیسم خالص و ناب هستند" ( فریدمن 1970) . این تغییر پارادایم تجاری در تحقیقات مدیریتی و مقالات تخصصی مدیریت به خوبی ثبت و تحلیل شده است. یکی از یافته های تجربی مهم در این زمینه این است که معمولا نیروهای بازار شرکت هایی که از نظر عملکرد اجتماعی شرکتی در سطح بالائی هستند را با مشکل مواجه نمی کنند ،  به این ترتیب این امکان برای مدیریت فراهم می شود که از منظر اجتماعی به صورت مسئولانه عمل کند ( ارلیتزکی و همکاران 2003) .
 ممکن است سازمان هایی که می خواهند " سبز شوند" در ابتدا به دنبال کارهای دم دستی باشند و اقدام های اجتماعی خاصی صورت دهند که علاوه بر اثرات اجتماعی و محیطی مثبت برایشان صرفه جوئی های مالی را نیز به همراه داشته باشند. این منافع جانبی ممکن است فقط ناشی از افزایش سودآوری از طریق کاهش هزینه های مستقیم نباشد بلکه  مثلا از طریق کاهش بیمه یا هزینه های تعهدی مورد انتظار یا از  طریق منافع حاصل از بهبود تصویر شرکت در نزد قانون گذاران و مصرف کننده ها به دست آید. ( وایت و همکاران 1993) . دنبال کردن این ابتکارها در حیطه تخصصی مدیریت محیطی تجاری قرار می گیرد و مدیریت محیطی تجاری یعنی توسعه و اجرای روش های مدیریتی که به اهداف محیطی می پردازند و در عین حال باعث کسب منافع بیشتر برای شرکت می شوند (لوای 1997، پرسر و همکاران 1995) .
در حالیکه این موقعیت های برد-برد باعث بهبود سود آوری می شوند و همزمان منافع اجتماعی متقابلی برای اجتماع و شرکت به همراه دارند ولی روز به روز مجال استفاده از چنین موقعیت هایی محدودتر می شود. هزینه پیگیری اقدامات محیطی به دو دلیل در حال افزایش است. اول اینکه سودهای حاصله در  حال نزول هستند، کاهش آلودگی فراتر از یک آستانه معین از نظر فنی خیلی دشوارتر شده است ( هارت 1995، والی و وایتهد 1994) . دوم اینکه در حالیکه اولین حرکت کننده ها می توانند از طریق تبدیل " سبز بودن" به کالا بر روی وجهه  اجتماعی شان سرمایه گذاری کنند، ولی این فرصت ها برای شرکت هایی که این نوع سبز بودن را با تاخیر می پذیرند، فراهم نیست. بعلاوه پذیرش شرکت های دیگر باعث کاهش ارزش وجهه سبز  بودن برای شرکت هایی که ابتدا به سبز بودن روی آورده اند می شود و در نتیجه هزینه سبز ماندن افزایش پیدا می کند ( لوی 1997) .

 

کلیه نمونه ترجمه مقاله های سایت با کسب مجوز از سفارش دهنده منتشر شده است یا به طور جداگانه صرفا برای انتشار به عنوان نمونه ترجمه مقاله  تهیه شده اند.

برای سفارش ترجمه مقاله مدیریت از بخش سفارش ترجمه مقاله سایت استفاده کنید.

ترجمه مقاله تخصصی پزشکی

ترجمه مقاله پزشکی - تداخلات داروئیخطاهای داروئی در میان مهم ترین خطاهای پزشکی قرار می گیرند. هر ساله حدود 100000 بیمار در جهان به دلیل این خطاها می میرند  . چند عامل موثر بر خطاهای داروئی عبارتند از عوامل انسانی ( کمبود دانش علمی، محاسبه اشتباه دز) ارتباطات پزشک –بیمار و برچسب دارو، طراحی یا بسته بندی
تداخلات داروئی یکی از مهم ترین تداخلات پزشکی محسوب می شوند. تداخلات داروئی به واکنش فارماکولوژیک یا بالینی به تجویز دو یا چند دارو که با اثر تجویز هر دارو به شکل مجزا متفاوت است، گفته می شود. داروهای با شاخص درمانی پایین، سن بیمار، حضور بیماری های دیگر، خصوصیات ژنتیکی و استفاده از داروهای متفاوت توسط بیمار در بروز تداخلات داروئی موثر هستند
با در نظر گرفتن گرایش کنونی تجویز چند دارو در هر نسخه و تعداد میانگین بالای دارو در هر نسخه، امروزه تداخلات داروئی توجه بیشتری را به خود جلب کرده اند. تحقیقات انجام شده و مقاله های پزشکی منتشر شده در کشورهای متفاوت نرخ این تداخلات را با اعداد متغیری اعلام کرده اند و مقدار این عدد بین 6 و 17% گزارش شده است. تداخلات داروئی بر  حسبجدی بودن نشانه های بالینی و علائم شان  به سه دسته تقسیم می شوند:

  1.    تداخلات داروئی اصلی که تهدید کننده زندگی بیمار هستند  و آسیب دائمی ایجاد می کنند.
  2.  تداخلات داروئی متوسط که ممکن است منجر به مشکلات بالینی و شاید طولانی شدن اقامت در بیمارستان شود
  3.   تداخلات داروئی حداقلی که  هیچ اثر کلینیکی قابل ملاحظه ای بر دوره درمان ندارند

آموزش پزشکی  برای همه تامین کنندگان سلامت دربخش اهمیت حیاتی دارد .این آموزش برای آنکه آنها بتوانند به دانش همیشه در حال گسترش پزشکی ، تکنیک های جدید درمان و روش های درمان مدرن دسترسی داشته باشند، ضروری است. بنابرین همه مدرسین و مدیران سلامت شاغل در این بخش به آموزش تخصصی پزشکی پیوسته و مادام العمر به عنوان یک الزام در حرفه پزشکی اشاره می کنند.اگرچه  برای بهبود فرایند و کارائی آموزش تخصصی پزشکی هنوز باید کارهای زیادی انجام شود ولی در تحقیقات گذشته نشان داده شده است که مداخلات آموزشی مثل کارگاه ها یا دوره های تخصصی پزشکی پیوسته همراه  ارزیابی بیمار ، عملی ترین روش ها برای بهبود استفاده منطقی از داروها است. اگر برنامه های آموزش پزشکی به شکل مکرر و با تمرکز خوب و با هدایت عملی و کیفیت خوب ( از نظر تخصص و دانش سخنران، حل مسئله و نقش فعال یادگیرنده در آموزش) انجام شوند می توانند منافع مهمی برای بیماران و جامعه به عنوان یک کل داشته باشند .

 

 

برای سفارش ترجمه فوری یک روزه مقاله تان با ما تماس بگیرید.

ترجمه مقاله تخصصی کشاورزی

چچم چمنی چند ساله یک گیاه تنک با ریشه های فیبری و ریزوم است. تا 100 سانتیمتر رشد می کند و حالت ایستاده یا منتشر دارد. کل گیاه هرمی و بدون کرک است. تیغه ها بجز وقتی که در ساقه های جوان تا می خورند به صورت تخت هستند. زبانک هاتقریبا شفاف و غشائی هستند طولی برابر 0.5-2.5 دارند و گرد هستند. گوشوارک های باریک به شکل قلاب و گرد هستند و می توانند در اکثر برگ ها مشاهده شوند. غلاف پایینی بجز در سنبلک انتهایی وجود ندارد.
چچم چمنی چند ساله از چچم های یکساله (L. multiflorum) که گاهی با هم هیبرید می شوند و از طریق لماهای بدون ریشک، تیغه های برگ تا شده در ساقه های جوان و ده یا تعداد کمتری گلچه در هر سنبلک شناخته می شود. ممکن است برای شناسائی این علف علف نیاز به مشاوره تخصصی باشد
در اکثر اکوسیستم های Garry oak علف های غیر بومی نیز وجود دارند و حدود 50 تا 80% از چشم انداز را تشکیل می دهند. علف های زمستانی غیربومی مانند چچم چمنی در اوائل فصل  به شدت توسعه پیدا می کنند و گونه های بومی را از نظر رقابت برای نور پشت سر می گذارند. چچم چمنی چند ساله نیز به سرعت استقرار پیدا می کند و بر روی خاک های لخت و آسیب دیده گسترش پیدا می کند. رقابت برای نور در کل سال تداوم پیدا می کند و در خلال ماه های خشک تابستان به حالت بحرانی می رسد. وقتی که علف ها خشک می شوند، یک لایه بستر متراکم را تشکیل می دهند که مانع از عبور نور می شود و در نتیجه مانع از بازتولید و استقرار گونه های گیاهی بومی می شود. این وضعیت بستر سوخت را ایجاد می کند و شرایطی را برای ایجاد آتش های شدید مخرب فراهم می کند. وقتی که این بستر تجزیه می شود، نیتروژن به خاک افزوده می شود ، این شرایط برای رشد گونه های غیر بومی مناسب است. همچنین این علف ها می توانند واسطه ای برای تولید قارچ ها، ویروس ها و نماتودهای مضر باشند. این شرایط در ترکیب با هم می توانند ترکیب گیاهی را به شدت تغییر دهند و سکونت گاه ها و منابع غذائی در دسترس برخی گونه های حیوانی و گیاهی نادر را کاهش دهند.

 

 

 

 

 

 

 

برای سفارش ترجمه فوری یک روزه مقاله کشاورزی تان با ما تماس بگیرید.